boat

آلُٻشُر عٌنْڊيُ مْٽلُ آلُفُصًوُلُ آلُآرٻعٌہ👥 مْآٺعٌڄٻ مْنْہمْ ڊآمْہمْ يُٺغٍيُروُنْ 💢 صًرٺ آعٌرفُ مْنْ ڊوُرہ آنْٺہئ👤 وُآلُلُيُ رآﭸ رآفُقٌٺہ آلُڛلُآمْہ👋

مسجات مزخرفة

🌹عآشقةالڄنآن🌹

February 20th 2016, 4:07 pm

💕آنِتٌـي آلَحًبً وٌآنِتٌـي آلَحًيآهّـ وٌآنِتٌـ سِـعٌآدٍتٌـي مًآمًآ 💕 صٍدِقۆنْيَ مآلُہآآ بْہآآلُدِنْيَآ شُبْيَہ😍 دِآميَ آنْآآ بْنْتٌہآآ ۆنْۆر عيَۆنْہآ 💕 يَ عسآآنْيَ فَدِۆہ لُہآآ ۆآلُلُہ يَطُۆلُ بْعمرہآآ🌹

مسجات مدح

🌹عآشقةالڄنآن🌹

February 20th 2016, 3:59 pm

منْ نْۆرہآآ يَشُرق آلُگۆنْ گلُہ😍 ۆمنْ طُيَبْہآآ عطُرتٌ گلُ آلُآرجٍآء✿♪ منْ حٍسنْہآآ مآشُفَتٌ بْآلُگۆنْ مثْلُہ مآمآ نْۆر آلُعيَۆنْ ۆجٍنْہ آلُدِنْيَآ ♥♬ 💕قضتٌ عمرہآ فَيَ إسعآدِيَ 💕 💕أسألُگ يَآآلُلُہ أنْ لُآ تٌحٍرم ۆجٍہ أميَ عنْ آلُجٍنْةّ💕

مسجات مدح

🌹عآشقةالڄنآن🌹

February 20th 2016, 3:47 pm

فَقَط تَعلقّ بَالله وَ لَن تُؤذَيكْ خِيبَاتْ آلبَشَر ♥!

حالات للواتس اب

🌹عآشقةالڄنآن🌹

February 20th 2016, 3:39 pm

اللهم أسأَلُكَ الرَاحَهَ لِكُلِ مُسلم ضَاقت عَليه دُنياه وذرفتْ عَينَاه

أدعية

🌹عآشقةالڄنآن🌹

February 20th 2016, 3:39 pm

اللهُمَّ أرحنِا بَعدَ التَعب ،وأسعدنِا بَعدَ الحُزنْ ،وكَافئنِا بَعد الصَبر

حالات للواتس اب

🌹عآشقةالڄنآن🌹

February 20th 2016, 3:38 pm

آلحٓمدللّٓہ علىْ نعِم لمْ آدركها حتىٓ رأيتْ فآقديهآ 🌹

مسجات إسلامية

🌹عآشقةالڄنآن🌹

February 20th 2016, 3:38 pm

مًدٍآمً آلَلَهّـ مًعٌگ فُـلَآ يهّـمًگ شُـخِـصّـ آذِآگ🌹 وٌمًآدٍآمً آلَلَهّـ يحًفُـظُگ فُـلَآ تٌـحًﺰنِ لَآحًدٍ آهّـمًلَگ🌹

حالات للواتس اب

🌹عآشقةالڄنآن🌹

February 20th 2016, 12:32 pm

لا تقطع أرحامك و يشملك الوعيد،،، ولا تخسر الغالي و لا ترخص غلاه و أخوك لا تخسره لو إنه عنيد،،، يخطي مئة مره و تسمح له خطاه و إن كان شد الحبل حاول ما تزيد،،، إرخيه قبل الشد يوصل منتهاه ولا تنصحه وقت الزعل ما يستفيد،،، و إعرض عليه النصح في ساعة رضاه و إليا طلب رأيك عطه رايٍ سديد،،، و إن ما طلبك الرأي لا تبحث خفاه و إعرف ترا قرب المنازل ما يفيد،،، و أحيان يبدي شي ما ودك تراه لكن لا تقرِّب و لا تنزل بعيد،،، خلك على قول المثل حذفة حصاه و إحفظ حبال الود حفظك للوريد،،، اللي معلق فيه موتك و الحياة ترا الأخو مهما حصل يبقى عضيد،،، و ترا عيال الخال والعم ما عنهم غناة الناس دايم ما تهاب اللي وحيد،،، اللي ليا منه وقف محدٍ معاه

شعر

🌹عآشقةالڄنآن🌹

February 18th 2016, 10:40 pm

ربًيَ لَآ تٌجّعٌلَنِيَ أضر آحًدٍآً مًنِ خِلَقُکْ ؛ قُصّدٍآً مًنِيَ أوٌ جّهّلَآً وٌآرفُعٌنِيَ بًآلَذِکْر آلَطِيَبً فُيَ حًيَآتٌيَ وٌبًعٌدٍ مًمًآتٌيَ ❤

حالات للواتس اب

🌹عآشقةالڄنآن🌹

February 18th 2016, 9:56 pm
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
boat