boat

اثـر الاشـواق مـا ترحـم عليـل المحبـه ! .. ساقت عروق قلبي للضما والمجاعه , إيـه ياللـي وصالـك جـرح قلبـي وطبـه ؛ .. غيبتك عـن عيونـي ماعتبرهـا شجاعـه

مسجات عتاب

January 22nd 2015, 10:57 am
0 comments
Write a comment
boat