boat

مَأّأّصٌعٌبِ أّنِ تّبِګيِّ أّلَلَيِّلَ أّشٍتّيِّأّقِأّ لَشٍخَصٌ وِهِوِ يَِّّسهِر يِّضّحٌګ لَشٍجِصٌ غٌيِّرګ

مسجات الم و حزن

بنتAishaڪردستان

September 26th 2015, 1:49 am
1 comment
موسى

نيالا

Write a comment
boat