boat

‏​بسبب كثرة التغيرات في الناس والدنيا انقلبت بصائر بعض البشر.. اصبح الصواب خطأ والخطأ صواب وبسبب كثرة. المؤيدين للخطأ اضعنا الصواب اين الحل !

مسجات إسلامية

خدمة شذى الورد

May 31st 2015, 9:36 pm
0 comments
Write a comment
boat