boat

ماسلمنا من سكاكين القرايب.. ولا سلمنا من أقاويل الصداقه..., أبشع الصدات صدات الحبايب..,.. وأشنع الطعنات طعنات القرابه

مسجات عتاب

ضرارعبدالعليم

July 31st 2016, 3:29 pm
0 comments
Write a comment
boat