boat

أحترتٌُ في أمر حرفي هل يكتبنـي أم أكتبـہ أيسكنني في سطور أللقاء أم أزرعـہ في سُحب النسيان.؟ َفلم يزدني ألاحيرة حتى أصبح حرفً بلأ معنى..!

مسجات الم و حزن

ابراهيم ناصر

February 8th 2016, 5:44 pm
2 comments
فواد

اريده

فواد

اريده

Write a comment
boat