boat

مافيك عيب إلا قلبك متيني وتصد عني والصدود القطيعه إن كان واصلني فهذي يميني مبسوطه لك والمواصل شريعه وإن كان قاطعني يبالله يعيني مر الفراق ولا حلاوة خديعه لكن صبري والرجاء واليقيني وسيلتي عن كل بلوى وجيعه

مسجات عتاب

January 22nd 2015, 10:57 am
0 comments
Write a comment
boat