boat

👐يِّأّربً فُـکْ ضًـيِّقُ کْلَ مًتٌـضًـأّيِّقُ وٌمًهّـمًوٌمً وٌفُـرجّ عٌلَيِّ کْلَ حًـﺰيِّنِ يِّريِّدٍ أّلَقُربً مًنِگ يِّأّربً يِّأّسِـمًيِّعٌ وٌمًجّـيِّبً أّلَدٍعٌوٌأّتٌ

مسجات إسلامية

Unknown User

September 23rd 2016, 9:41 am
0 comments
Write a comment
boat