boat

يآ قلـب لآ تحـزن وهـذآ نصيـبك لآعآد تشكي لحظہّ فـرآق وَ آبعآد يآ قلب ولو إن آلـوفآ كآن عيبـك آَصبـر ولو قآلو ترى آلصبر مآفآد....."'

مسجات عتاب

Unknown User

August 25th 2015, 5:38 am
0 comments
Write a comment
boat