boat

„لَدِيِّ مَنِ أّلَګبِريِّأّء مَأّيِّګفِّيِّ لَأصٌرخَ بِأّنِيِّ لََّستّ حٌزِّيِّنِ لَګنِ لَأّ أّمَلَګ مَنِ أّلَګذبِ مَأّ يِّدِفِّعٌنِيِّ لَلَقِوِلَ بِأّنِيِّ َّسعٌيِّدِ

مسجات متنوعة

روح حزين

October 18th 2015, 6:26 am
0 comments
Write a comment
boat