boat

تعاتبَ !! و الحديث أشبهَ بْ : نزع الروح . تعاتب ؟ و الجروح أعظم من الأسبابَ . لك الله ..! ما ورى ذيكَ الجروح / جروحَ . دخيلكَ ’ أسّرج الفرقىَ بدون عتابَ ومهما تجرحني / مسامح ..

مسجات عتاب

January 22nd 2015, 10:57 am
0 comments
Write a comment
boat