boat

من أين يأتينا الفرح؟ ولوننا المفضل السواد. نفوسنا سواد. عقولنا سواد. داخلنا سواد. حتى البياض عندنا يميل للسواد..

مسجات شوق و حنين

Unknown User

July 9th 2015, 11:01 am
0 comments
Write a comment
boat