boat

ياللي تغرك ضحكتي بعض الأوقات أحيان بعض الضحك معناه موتي أوقات تلقاني أحاكيك بسكات يوم الكلام يموت داخل سكوتي يوم الحناجر تحتضر فيها الآهات واعجز عن الشكوى ولو طال صوتي

مسجات متنوعة

January 22nd 2015, 10:56 am
0 comments
Write a comment
boat