boat

ســألت قلبــــــــي كيـف أمســيت بعــد ...الفـراق...، فـأجــابنـــي : ..و هــل للــرماد إحـســـااس بعـــد {الاحتــــــــــــراق} ‏

مسجات الم و حزن

ابراهيم ناصر

September 8th 2015, 4:21 am
0 comments
Write a comment
boat