boat

عٌڊٺ آلُآيُآمْ وُرآﭸٺ آڛنْٺيُنْ😭 وُآلُڛنْہ آلُٽآلُٽہ ٺمْضيُ ڛريُعٌ 😌 آلُلُہ عٌلُﮯ ﭸلُوُ آلُلُيُآلُيُ مْعٌ آيُآمْہآ💞

مسجات شوق و حنين

🌹عآشقةالڄنآن🌹

February 9th 2016, 9:05 pm
0 comments
Write a comment
boat