boat

راسك علامه مرفوع يوم أحاكيك الظاهر أني فوق حجمك عطيتك لحظة نبي نرجع دقيقه لماضيك بذكرك في أي حاله لقيتك كنت ضايع ودمعتك تخاويك منهار وفي عز أنهيارك خذيتك

مسجات عتاب

January 22nd 2015, 10:57 am
0 comments
Write a comment
boat