boat

والله لخلي عزتك تحت موطاي تمشي وعينك ما تعدي مواطيك ابيك درس لكل خاين ونساي وافهمك قدك وقيمة مباديك والله لهينك لين تبكي تبي رضاي ذليل تكسر عيون منهو يراعيك

مسجات عتاب

January 22nd 2015, 10:57 am
0 comments
Write a comment
boat