boat

كن عنوآنآ للجمآل ، بإبتسآمتك و آخلآقك و معآملتك ....كن كــ الورود ....بوجودك يحل السرور ، و بغيآبك تشتآق لك القلوب.. ..و بكلآمك تطيب...النفوس

مسجات شوق و حنين

ابراهيم ناصر

August 16th 2015, 2:34 pm
0 comments
Write a comment
boat