boat

لا صد عنك من توده وجافاك خله وجازه بلجفا مثل صده خلك عزيز النفس والعز مأواك وكلن عطه تفصيل ثوبه بقده خص الرفيق اللي اذا جيت حياك وان غبت ياصلك بالموده 19

مسجات عتاب

January 22nd 2015, 10:57 am
0 comments
Write a comment
boat