boat

لـآ تسآفرَ ..! مآتخيلْ دنيتيْ لحظـۃ بدۈنڪ لـآ تسآفرَ ..! عينيْ مآتقدرَ على فرقىَ عيۈنڪ ، آخرَ آۈرآقْ آلحلۈلَ ، بعدڪ آنآ للذّبۈلْ . . ۈيشْ آسۈيَ بدنيآ مآ فيهآ عيۈنڪ ! ۈليـہۧ آڪۈنْ بۈآقعڪ منفيْ ۈآنآ مۈجۈدَ !

مسجات شوق و حنين

January 22nd 2015, 10:54 am

على خيرَ آشۈفڪ ڪآنْ حنّآ منْ آلحييّن ، مصيرَ آلّليآليْ تجمعَ آلحيْ معَ حيّـہۧ تمُۈتْ آلقلُۈبْ آلخآليـہۧ بينْ زينَ ۈشينْ ۈتعيشْ آلقلُۈبْ آللّيْ على آلحبْ مبنيـہۧ ترى آلبعدَ بعدَ آلقلبْ مآهۈبْ بعدَ آلعينْ آليآ صآرَ مۈدّعڪ يۈعدڪ بآلجّيـہۧ يآ ترىَ تشتآقْ ليَ ۈآنتـہۧ بعيدَ ، ۈتبيْ " قربيْ " مثلَ مآ آتمنى لقآڪ ، يآ ترىَ حبّڪ مثلَ حبيْ يزيدَ ، يآ ترىَ تحتآجنيْ دآيمْ معآڪ ..! ۈدّيْ آسآلَ خآفقڪ هذآ آلسّۈآلْ ، ۈآعتبرَه يآ سيّديْ فضُۈل . . هلْ صحيحَ تحبنيْ آۈ هۈ خيآلْ ..! آسآلڪ بآللّـہۧ . . جآۈبنيْ ۈقُۈلَ ..

مسجات شوق و حنين

January 22nd 2015, 10:54 am

قلتْ ليَ يۈمهآ " آنڪ مس‘ـآفرَ " حسيتَ بقلبيْ همَ ۈضيقـہۧ قلتْ آسڪتَ ۈبصبريْ آڪآبرَ مآ ۈعيتْ آلـآ ۈآنآ بدمعيْ غريقـہۧ تجهلْ آلـآحسآسَ ببعدڪ ۈآلمشآعرَ ، حملتنيْ هم ْمآعدتْ آطيقـہۧ آرجعَ ۈآرحمْ قلبْ محبَ صآبرَ تشتعلْ بجۈفـہۧ آميـۃ حريقـہۧ

مسجات شوق و حنين

January 22nd 2015, 10:54 am

" سآفرَ " عسى ربيـہۧ يحرسڪ ۈيآقآڪ . . هذآ آلبختْ ! عزآهَ ۈشْ فيَ يدَينيْ ! يآ شينَ بآڪرَ يآ حبيبيْ بليآڪ ، لـآ جآءْ ۈعدڪ آللّيْ بۈقتـہۧ تجينيْ هذآ ۈهۈ تۈڪ تطريْ بممشآڪ ۈشلۈنْ ليْ قفيتَ " يآ نۈرَ عينيْ " !

مسجات شوق و حنين

January 22nd 2015, 10:54 am

لـآ تسآفرَ . . لـآ تسآفرَ . . قلتهآ ۈبقلبْ صآبرَ ، قلتهآ ۈلـآنيْ مهددَ ۈآنتظرَ بعدڪ مشآڪلْ آنتظرَ خُۈفْ قلّبيْ .. ۈرعشـہۧ تسڪنْ بآلڪفُۈفَ آنتظرڪ ۈمآيْ عينيَ لمعهآ مثلْ آلسّيُۈفْ . . ۈآتحرّق ۈآتشۈقْ .. ۈآتحرى جيتڪ رغمْ آلظّرُۈفْ .. لـآ تسآفرَ . . لـآ تسآفرَ . .

مسجات شوق و حنين

January 22nd 2015, 10:54 am

مدّريْ بآڪرَ هآلمدينـہۧ ۈشْ تڪۈنْ ! آلنهآرَ .. ۈآلۈردَ آلـآصفرَ .. ۈآلغصۈنْ هذآ ۈجهڪ يآلمسآفرَ لمآ ڪآنتْ ليَ عيۈنْ ، ۈينهآ عيۈنيْ حبيبيْ ، سآفرتْ مثلڪ حبيبيْ . .!

مسجات شوق و حنين

January 22nd 2015, 10:54 am

ليييه لآسمعت / صـــووته / أبتسسم .. وأحـــن له أكثـــر ’’!! وليييه لاتذكرت / هبآلنآإ / أضححك من الخــآإطــر وأبيييييييييه ....

مسجات شوق و حنين

January 22nd 2015, 10:54 am

خلي عيـوونك عن أحسآسك تبــووح !! و أضحك مششتآإآإقه أسسمع " ضحكتك " يكفي اللــي رآآح من هم و نووح ,, { صــآإرت الدنيــآإ عذآآآآآآآب بغيبتك }~

مسجات شوق و حنين

January 22nd 2015, 10:54 am

آمنتڪ آللـہۧ يآ بعدَ ڪلْ غآليْ . . آمنتڪ آللّـہۧ ۈآحفظْ حبنآ زينْ ! بعدڪ ترىَ مآ عآدَ شيْ بقآليْ مآ عآدَ بآقيْ ليَ سۈى دمعـۃ آلعينْ مآ آنسآڪ لۈ يمشۈنَ حۈليْ عيآليْ ، ببقى آذڪرڪلۈ رآحتْ سنينَ ۈسنينْ

مسجات شوق و حنين

January 22nd 2015, 10:54 am

مــادريــت إن الـــفــراق أكــبر "خطيه" واللقا يقضي على كل الخطايا!! فــي حــضــورك عــيــني بــشـوفــك "ثــريــة" وفي غيابك مابقى فيني بقايا!! صــاحــبــي...وانت شـــفت طيـــبي لك "هديـه" وش شعورك دام كلــــي لك هــــدايـــا!!

مسجات شوق و حنين

January 22nd 2015, 10:54 am
boat