boat

🍒🌿أحلى صباح غردت فيه الطيور 🐤🐣 🍒🌿صباح معطر بأجود أنواع الطيب والبخور ⛅🌞 🍒🌿صباح الورد والعسل والجوري المنثور ⛅🌞 🍒🌿صباحكم خير يامن أنا بمعرفتكم فخور ⛅🌞 🍒🌿صباح يكتب لكم فيه ربي كل ذنب مغفور⛅🌞 🍒🌿صباح يحفظكم فيه رب الكون من كل الشرور ⛅🌞 🍒🌿صٍبـآآحْْكم معطر بذكر الرسول⛅🌞 عليه افصل الصلاة والسلام🌰🌳

مسجات صباحية

Unknown User

May 5th 2016, 2:28 am

💘💘صَبِأًحُ أًلّقَلوٌبِ أًلّطِأًهـٌرّةُ💘💘  💘💘صَبِأًحُ أًلّوٌجُوٌهٌ أًلّبِأًسٌمًةُ💘💘 💘💘صَبِأًحُ يِّتٌقُبًلَ أًلّلّهٌ فُيِّـهّ💘💘 💘💘عًمًلّكـــمً وٌيُشٌـــرّحُ💘💘 💘💘صَدِرّكمً وٌيُزًيُلّ هٌمًكم💘💘   💘💘مًأً أجُمًلّـهٌ مـًنَ صَبـِأًحُ💘💘  💘💘وٌمًأً أطِيُبِهٌأً مًنَ سٌأًعًأًت💘💘 💘💘حيــن تُبِـدِأ بِذَكـرّ أًلّلـهٌ💘💘  💘💘أًلّلّهــٌمً صَبـِحُ أحُبِتُيُ بِمـًأً💘💘  💘💘يُسٌرّهــٌمً وٌكفً عًنَهٌمً مًأًً💘💘 💘💘يُضِرّهٌمً وٌ يُسٌـرّ لّهٌــمً💘💘  💘💘أمًوٌرّهٌم صباح الخير💘💘 

مسجات صباحية

Unknown User

March 30th 2016, 8:01 pm
0
boat